Democràcia, Drets Humans i Resolució Alternativa de Conflictes

Dins d’aquest marc, les activitats OBREAL s’han centrat especialment en dos aspectes: d'una banda, l'impacte del narcotràfic en la democràcia i en la protecció dels drets humans; de l'altra, l'acció dels moviments dels drets humans com a forma d’influència en les polítiques públiques. La qüestió de la seguretat, la cooperació en aquesta matèria i la seva relació amb la democràcia i els drets humans també han estat objecte d'anàlisi i s’han abordat des d'una perspectiva àmplia que va incloure la reflexió sobre les vies alternatives de resolució de conflictes, especialment a l'Amèrica Llatina.