Governança Global i Multiregionalisme

Aquesta àrea té com a objectiu facilitar aquest diàleg en relació amb aquest vincle, motiu pel qual ha desenvolupat activitats i estudis sobre el paper dels diferents actors en el procés de desenvolupament econòmic i institucional, així com en la promoció de la cohesió social. Degut a l'important paper que juguen en aquests processos, s’ha prestat especial atenció al paper de les petites i mitjanes empreses (PIMES), les cooperatives i les empreses recuperades. A més, s’han estat realitzant activitats sobre l'economia social, en particular des de l'enfocament del desenvolupament sostenible.