Migració, Gènere i Ciutadania

L’àrea té com a objectiu contribuir a la reflexió sobre la sèrie de reptes normatius i jurídics relacionats amb aquestes qüestions, així com fomentar el diàleg i la cooperació birregional per impulsar l'aparició de noves idees i l'intercanvi d'experiències en la construcció d'institucions i polítiques capaces de millorar les condicions de vida de la població.
En aquest context, les anàlisis s'han concentrat en la vinculació dels esmentats temes amb el desenvolupament sostenible, la desigualtat i la cohesió social.