HISTÒRIA D'OBREAL

OBREAL va néixer el 2004 per executar un projecte de cooperació entre la Comissió Europea (DG RELEX i EuropeAid). Aquesta institució va destacar en la convocatòria corresponent que, amb la intensificació de relacions entre la Unió Europea i l'Amèrica Llatina, gracies a les cimeres biregionals, els acords d'associació existents (Mèxic i Xile) i els que estaven en procés de negociació, era cada vegada més necessari disposar d'assessorament per a la presa de decisions en l'àmbit d'aquestes relacions.

OBREAL va néixer, per tant, amb l'objectiu de contribuir a la formació d'un teixit d'institucions i d’organitzacions que fins llavors es trobaven dispersats per totes dues regions, sense els mecanismes de coordinació, i les activitats de les quals no rebien adequada difusió. Inicialment van ser 23 les institucions —i les seves xarxes pròpies— que es van unir en una associació amb seu al Parc Científic de la Universitat de Barcelona, donant lloc a una extensa xarxa de xarxes que trobava en l’OBREAL el seu nucli principal.Entre els anys 2004 i 2007-període previst pel contracte amb la Comissió Europea-el treball de OBREAL es va concentrar en cinc àrees temàtiques:

     Relacions Comercials i Financeres i Integració Regional.
     Democràcia, Drets Humans i Estat de Dret.
     Cooperació Social i per al Desenvolupament.
     Governabilitat Global i Multiregionalismo.
     Societat Civil i Construcció Institucional.

A partir de 2008, a més de redefinir les seves àrees temàtiques, OBREAL ha incorporat dues àrees noves: Audiovisuals i Cooperació en la Comunicació i Educació Superior, Ciutadania & Espai ALC-UE.

En aquest nou marc de treball, mantenint els seus objectius centrals, OBREAL ha concentrat la seva acció en la gestió de projectes, incorporant nous membres plens i institucions col · laboradores.


Contacto

Observatorio de la Globalización

Universitat de Barcelona
Adolf Florensa 8
08028 Barcelona

 

teléfono:+34 934034479

mail: info@obreal.org

 

 

Si lo desea, también puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.